چگونه از روی چهرهی افراد وفاداری و یا خیانت آنها را تشخیض دهیم؟ 

تشخیص افراد خیانتکار و وفادار از روی چهره : از روی چهره این افراد می توان وفاداری یا خیانت آنان به زندگی زناشویی شان را فهمید محققین توانستند با روانکاو چهره افراد پی به میزان پایبندی آنان به زندگی شان ببرند!

 امروزه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فکری انسان در همه‌ی جوامع وفادار نبودن در روابط زناشویی است. مسئله‌ای که با وجود پنهانکاری هر یک از زوج‌ها مثل سوهانی روح آنها را می‌خراشد و گاهی حتی پس از سال‌ها زندگی مشترک و همراه یکدیگر بودن به نابودی آن زندگی منجر می‌‌‌شود.

بنظر شما کدامیک از این افراد خائن و کدامیک وفادار است؟

تشخیص افراد خیانتکار و وفادار از روی چهره

محققان استرالیایی اعلام کرده‌اند که افراد می‌توانند در ۵۹ درصد موارد چهره کسانی که به زندگی زناشویی خود پایبند و وفادار نبوده‌اند را از آدم‌های متعهد تشخیص دهند. برای آزمایش این مسئله محققان استرالیای غربی ۱۲ عکس واقعی را منتشر کرده‌اند تا مردم جهان این مسئله را امتحان کنند. از میان این عکس‌ها ۶ نفر در رابطه‌شان خیانت کرده‌اند و ۶ نفر دیگر آدم‌های متعهدی بوده‌اند. شما هم می‌توانید تشخیص‌تان را بنویسید و در پایان ببینید چقدر درست حدس زده‌اید.

۱-خائن

۲- خائن

۳- وفادار

۴- وفادار

۵- خائن

۶- وفادار

۷- وفادار

۸- خائن

۹- وفادار

۱۰- وفادار

۱۱- خائن

۱۲-خائن

تشخیص افراد خیانتکار و وفادار از روی چهره

پایگاه زیبایی و پزشکی طبیب‌لند