پاک کردن تتو و عوارض آن لیزر با تخریب رنگ‌دانه‌ها به ‌وسیله‌ی پرتوهای نوری با شدت بالا، تتو را از بین می‌برد. پاک کردن تتوهای مشکی‌ و تیره ساده‌تر است؛…