آیا لیزر موهای زائد دائمی است؟ آیا لیزر موهای زائد دائمی است؟ افراد زیادی تمایل دارند با استفاد از لیزر، موهای زائد بدن خود را از بین ببرند. اما نگران روش و تاثیر لیزر بر قسمت های مختلف بدن هستند. لیزر یک پالسی از نور…