عوارض خوابیدن با آرایش لازم نیست که متخصص باشید تا متوجه شوید خوابیدن با آرایش چه عواقب وحشتناکی دارد. این اتفاق برای هر فردی افتاده است مثلا تا دیر وقت بیرون بودید، تا دیر وقت سرکار بودید و یا به هر دلیلی خسته و دیر…