مواد مغذی را از خوراکی ها بگیریم یا قرص مکمل؟ بطور کلی، قرص های مکمل شامل ویتامین ها، مواد معدنی، عصاره های گیاهی، آمینو اسیدها و آنزیم ها می شود….