بیماری کرونا: از شایعه تا واقعیت، از تشخیص تا درمان پس از آن‌که اکثر کمپانی‌ها و شرکت‌های عظیم دنیا، کارخانجات خود را به‌دلیل استفاده از نیروی کار ارزان به چین منتقل کردند، طبیعت نیز که شکست‌های بزرگی را از انسان‌ها متحمل شده بود به فکر…