کلاژن، فراتر از اکسیر زیبایی واژه «کلاژن» از واژه یونانی “Kolla”به معنی چسب ریشه گرفته است. کلاژن در حقیقت، فراوان ترین پروتئین در بدن می باشد که سیستم اسکلتی-عضلانی و کلیه بافت های همبند بدن شما را تشکیل می دهد. متخصصان از این پروتئین با…